Efter konkursen i Gluteus AB under inledningen av 2014 har BOUST tagit över hanteringen av samtliga kunder. Serverdrift och licensavtal för SiteSpace ligger kvar i SiteSpace SB (som sålde varumärket Gluteus till det bolag som sedermera gick i konkurs).

Kontakta BOUST för mer information, eller om ni vill ha fler inkommande förfrågningar.