I januari månad 2014 gick Gluteus Creations AB i konkurs. Men misströsta inte – hjälpen är här!

Gluteus Creations AB med dåvarande ledning förvärvade under hösten 2013 varumärke (inklusive namn) och kundstock från SiteSpace AB, som utvecklat publiceringsverktyget SiteSpace (och som alltså till tidpunkten för försäljningen hette Gluteus). Tyvärr fungerade verksamheten inte som förväntat, och Gluteus Creations AB försattes i konkurs redan i slutet av januari 2014.

För att säkerställa fortsatt support och utveckling för SiteSpace-kunderna erbjuder en av delägarna i SiteSpace AB (Johan Ranstam, tidigare vd i SiteSpace AB) genom sitt bolag BOUST dessa tjänster till alla SiteSpace-kunder.

Följande gäller för support:

Telefonsupporten är öppen  kl 08.00-10.00 varje vardag. Mailen besvaras senast kl 10.00 dagen efter att det inkommit. Vänligen beskriv alltid ärende i mailet – detta för att vi ska kunna planera dagen.

 

BOUST är en byrå som specialiserar sig på att hjälpa företag och organisationer med omställningen till adaptiva digital strategier och genomförandet av leadgenerering (med möjlighet till resultatbaserad ersättning för den som håller hårt i plånboken). Fler kunder, högre snitt-transaktioner och mer efterförsäljning lurar runt hörnet – kontakta oss så berättar vi mer.